Baie Belangrik: NUWE boek oor die Ekonomie en Politiek van ‘n toekomstige AfrikanerVolkstaat


Jan‘s Advertisement
Whites: Know your enemy: Fun Facts about (((Liberals)))
Liberals are NOT our friends! Liberals are the ENEMIES of ALL Whites. Here are some fun memes about Liberals.


Hier is die skakel na hierdie wonderlike boek, geskryf deur ‘n Afrikaanse akademikus: http://boeke.africancrisis.infoJan‘s Advertisement
Video: Economic War: White Labour Vs Jewish Capital
In this video I discuss the economic fight and how Whites can save themselves.

%d bloggers like this:
Skip to toolbar