How you can help: Boer Children in need – Boerekinders in Nood (opheffingsaksie)


Jan‘s Advertisement
Video: JEWS101: Whites colonised Blacks; Jews colonise Whites! - Introduction to the Jewish problem
This short video is an introduction to the Jewish problem between Whites and Jews.


[This is from Piet Rudolph. He is disclosing the donations he received, who he received them from and what he did with the monies. Now this is the kind of transparency that I support. He is actually helping white kids. He also states below that bank statements and receipts are available if anyone wants to inquire.

You can contact Piet here: [email protected]

For those outside South Africa these amounts are in Rands. Divide by 12 to get the US Dollar equivalent.

Fondse In = Funds In. Fondse uit = Funds Out.

In 5.4 below he says he’s looking for places where women & their children can stay.

If Piet can be this transparent then why won’t the Suidlanders’ Simon Roche come forward with similar transparency when people ask him what he did with all the monies that he supposedly collected in order to assist whites who are going to be genocided? Jan]

VERSLAG : Boerekinders in Nood (opheffingsaksie): Februarie 2018

 1.    FONDSE IN :

IN                                UIT

1.1 OORGEDRA vanaf Januarie 2018 –                  R2804.82

1.2 BYDRAES                                                              5650.00

1.3 RENTE                                                                       24.98

TOTAAL                                                         R   8479.80

 1.    FONDSE UIT:2.1       BANKKOSTE                             13.50
  2.2       Medies: siek kind dr en medisyne S. Fouche (OVS)                          385.00
  2.3       Huur: bystand werklose vrou in karavaan: B.H (Zeerust)                 500.00
  2.3       Bystand: verhoorafwagtende L.K Pretoria-Sentraal                          150 00
  2.4       Kos: werklose onversorgde vrou en moeder B.H (Zeerust)             200.00
  2.5       Babakos en doeke: 2 kinders R.R Enkelma werkloos (Pta)                 500.00

2.6       Operasioneel: telefoon 072 419 3516 skakeling: Vodacom               100.00
2.7       Kos: 2 gesinne en kinders OVS: S.F & Rheeder, Brood en Melk        990.00
2.8       Operasioneel: wat’sop 063 830 5959: MTN                                           85.00
2.9       Kos: brood en melk: B.R.: kinders :Balmoral                                       500.00
2.10     Kos: ma en kinders: man in tronk C.W.O Blinkpan (Middelburg)     200.00
2.11     Operasioneel Tel. 072 419 3516; skakeling: Vodacom                       100.00
2.12     Borg en Bystand: terugplasing en persentasie                                     875.00
2.13     Kos: brood en melk Weduwee en 3 kinders: S.W Delmas.                450.00
2.14     Operasioneel: Wat’s op 063 830 5959                                                  160.00

TOTAAL                                                                                                        5208.50

 1. Oorgedra na Maart 2018                                               2315.65
 2.    ANDER SKENKINGS & AFHANDELING

4.1 Monique – Klere en beddegoed +- R1000.00 4/2/18 ( Uitgedeel aan Angels at work.

4.2 gideon W   klere en eetgerei +-R 500.00 9/2/18 ( uirtgedeel aan Angels at Work).

4.3 Jenny R   2 yskaste ,toiletware  & klere +- R 5000 00 ( 1 Yskas DvS – ander 1 om afgelewer te word in Letsiltele vir Ma en twee kinders.

4.4 Skenking D.C 500.00 Admin vir kantoorhulp  spesiaal so geskenk.

 1. ALGEMENE OPMERKINGS

5.1. Motor geskenk terug gegee aan donateur. Herstelwerk. Ons het ‘n bakkie nodig.

5.2 Nogmaals dankie aan al ons bydraers wat dit moontlik maak om veral ons vroue en kinders se lot te versag. Ons is steeds op soek na mans en vroue in alle areas om te help met opheffing.

5.3 Bankstate en kwitansie waar nodig beskikbaar vir insae.

5.4 Steeds op soek na huisvesting en verblyf vir hawelose vroue en kinders. Dankie aan Filadelfia Ark onder bestuur van Dirk van Vuuren wat reusewerk doen om ons mense se lot te verlig!

Piet Rudolph:

Organiseerder en Ko-ordineerder: 072 419 3516. Wat’s op 063 8305959

 Jan‘s Advertisement
Video: Decapitation: How the Boers dealt with violent crowds of Blacks
A young Boer I knew, Gilbert, told me of the time in the early 1990s when he served in the South African Army and was stationed in the townships. He described the tactics the Boers used to smash violent black crowds with a minimum loss of life.

%d bloggers like this:
Skip to toolbar