image


Jan‘s Advertisement
Afrikaanse Boeke op AfricanCrisis
Hier is ‘n paar boeke wat jy nie in gewone liberale winkels sal kry nie!
Jan‘s Advertisement
Video: Jewish Mind Games & Henry Kissinger
This is an analysis of Jews at work and their bold bullshit. I specifically discuss the Jew Henry Kissinger.

Skip to toolbar