Regering faal SA … wéér


Jan‘s Advertisement
Expropriation Bill: The Government can seize your property without paying you for it
This organisation is fighting the Government in court over this bill. You can support them.


Vir die soveelste keer het die ANC-regering gewys hy stel nie die belange van Suid-Afrikaners en die toekoms van die land eerste nie as dit by besluitneming kom.

Dít is die enigste gevolgtrekking wat mens kan maak nadat die Parlement die week die Onteieningswet ingestem en dit na die Nasionale Raad van Provinsies vir finale goedkeuring gestuur het voor dit deur President Cyril Ramaphosa as wet geteken word.

Die Onteieningswet het ’n klousule wat voorsiening maak vir onteiening sonder vergoeding.

“Dit is verbysterend dat met die land se ekonomiese insinking, die werkloosheid en armoede daar steeds rolspelers is wat besluite neem wat beleggersvertroue afbreek en wat alles in hul vermoë doen om ons ekonomie nie tot by groei uit te bring nie. Die land se geskiedenis sal dié mense oordeel,” sê mnr. Bennie van Zyl, Hoofbestuurder van TLU SA.

“Dié stuk wetgewing is uiters kortsigtig. Wie sal enigsins belê in ’n land waar die staat sodanige magte aan homself toe-eien? Met ’n werkloosheidsyfer wat juis as gevolg van die ANC se transformasiebeleid weghardloop, is dit ’n ope vraag hoe die regering die pad vorentoe sien ten opsigte van beleggingsvertroue? Dit is immer die beginpunt van ekonomiese groei. Ekonomiese groei is terloops die enigste wyse hoe die sosio-maatskaplike realiteit wat elke dag vererger mettertyd opgelos kan word.”

Die beginsel van privaatbesitreg vorm die basis van welvaartskepping en moet ten alle koste beskerm word. Die weg wat die regering inslaan het wêreldwyd nog net armoede en baie hartseer veroorsaak.

“Ons is duidelik nie op die regte pad om ons land ekonomies te laat groei nie. Die regering van die land is besig om elke jongmens se toekoms te steel.”

Die regering is veronderstel om die klimaat en omgewing te skep vir entrepreneurs om besigheid te wil doen en te belê in die land.

“Maar nou het die ANC weer gewys hy stu net voort met wat goed vir hom as party is en nie wat in belang van die land en sy inwoners is nie. Dit is vir almal – behalwe die ANC – duidelik dat onteiening sonder vergoeding ekonomiese vooruitgang dit in al sy fasette verdoem.”

Uitgereik deur: TLU SA
Datum: 30 September 2022Jan‘s Advertisement
Video: What Adolf Hitler said about the Boers
I decided to look in Adolf Hitlers Mein Kampf (My Struggle) to see what he said about the Boers. Few know of his obsession with the Boers when he was a young man. In Mein Kampf I found many references which indicated that Hitler had a knowledge even of the black tribes that live in South Africa.

%d bloggers like this:
Skip to toolbar