Joodse beoordeling van die doeltreffendheid van Blankes teenoor Swartes


Jan‘s Advertisement
Former German SWA: Namibia: Black Judge has sex with 9 and 10 year olds
A senior Namibian judge was arrested on Monday on a charge of raping a 10-year-old girl..


In die afgelope maande, terwyl ek baie lees en navorsing gedoen het, het ek iets teëgekom wat ek baie interessant gevind het. Dit was van Jode in Suid-Afrika. Ongelukkig het ek tydens al my leeswerk nie ‘n aantekening gemaak van waar ek dit gekry het nie. So ek sal volgende keer dophou daarvoor.

Maar ek onthou dat ek gelees het dat Jode Swartes as 70% tot 80% so doeltreffend as Blankes aangeslaan het. Ek kan nie die presiese syfer onthou nie, maar dit was in daardie balpark. Dit het my laat lag en glimlag.

Ek wonder toe hoe die Jode daarby uitgekom het. Ek reken dit het te doen met die Joodse besighede in Suid-Afrika en die laervlak werke wat Swart en Blankes gedoen het en dat dit is hoe die Jode tot hierdie gevolgtrekking gekom het.

Dit sou dan baie dinge verduidelik met betrekking tot hoe die Jode Swart en Blank beskou.

As ek na die Swartes en Blankes kyk, sien ek dinge baie anders. Ek kyk na hul intelligensie en probleemoplossingsvermoë en ek sien ‘n groot kloof van verskil tussen Swartes en Blankes.

Dit verbaas my dat die Jode by hierdie nommer uitgekom het en hoe selfs hulle dit kan glo.

So ek is nie heeltemal seker hoeveel hiervan net Joodse propaganda is en of Jode self so dom is nie. Daar is baie tye wanneer ek dink Jode is opreg dom.

Hoe dit ook al sy, ek glimlag en lag net oor hul gevolgtrekking. Dit is dieselfde as wat Hitler sou lag vir die konsep van "Joodse Wetenskap".Jan‘s Advertisement
Canadian Association for Free Expression
Dedicated to Free Speech, Immigration Reform, and Restoring Political Sanity. This is a very important website and organisation in Canada run by Paul Fromm, whom I know personally. He used to work with the late great Ernst Zundel when the Jews tried to destroy him. Paul Fromm does an incredible amount of work and he‘s the most rock solid fighter for White Freedom and Truth in Canada.

%d bloggers like this:
Skip to toolbar