Joodse beoordeling van die doeltreffendheid van Blankes teenoor Swartes


Jan‘s Advertisement
USA‘s No 1 WHITE Racial Prisoner: Reverend Matt Hale
Please help Matt Hale. He was a Reverend in the Church of Creativity. Learn about the despicable story of what Jews did to him! He will be in jail for 40 years WITHOUT EVER HAVING COMMITTED A SINGLE CRIME!


In die afgelope maande, terwyl ek baie lees en navorsing gedoen het, het ek iets teëgekom wat ek baie interessant gevind het. Dit was van Jode in Suid-Afrika. Ongelukkig het ek tydens al my leeswerk nie ‘n aantekening gemaak van waar ek dit gekry het nie. So ek sal volgende keer dophou daarvoor.

Maar ek onthou dat ek gelees het dat Jode Swartes as 70% tot 80% so doeltreffend as Blankes aangeslaan het. Ek kan nie die presiese syfer onthou nie, maar dit was in daardie balpark. Dit het my laat lag en glimlag.

Ek wonder toe hoe die Jode daarby uitgekom het. Ek reken dit het te doen met die Joodse besighede in Suid-Afrika en die laervlak werke wat Swart en Blankes gedoen het en dat dit is hoe die Jode tot hierdie gevolgtrekking gekom het.

Dit sou dan baie dinge verduidelik met betrekking tot hoe die Jode Swart en Blank beskou.

As ek na die Swartes en Blankes kyk, sien ek dinge baie anders. Ek kyk na hul intelligensie en probleemoplossingsvermoë en ek sien ‘n groot kloof van verskil tussen Swartes en Blankes.

Dit verbaas my dat die Jode by hierdie nommer uitgekom het en hoe selfs hulle dit kan glo.

So ek is nie heeltemal seker hoeveel hiervan net Joodse propaganda is en of Jode self so dom is nie. Daar is baie tye wanneer ek dink Jode is opreg dom.

Hoe dit ook al sy, ek glimlag en lag net oor hul gevolgtrekking. Dit is dieselfde as wat Hitler sou lag vir die konsep van "Joodse Wetenskap".Jan‘s Advertisement
Nation Revisited
This is a website run by an excellent British man that I know who is a true racialist. He puts out good, solid content.

%d bloggers like this:
Skip to toolbar