AFRIFORUM VERWELKOM UITSPRAAK OOR VUURWAPENLISENSIES WAT VERVAL HET


Jan‘s Advertisement
Die Boere Staat Party
Program van Beginsels


AfriForum het met tevredenheid kennis geneem van ’n hofuitspraak wat die Hoogste Hof van Appèl op 22 April 2021 gelewer het. Ingevolge dié uitspraak moet vuurwapeneienaars waarvan die lisensies verval het nou toegelaat word om van voor af vir dié vuurwapenlisensies aansoek te doen.

Die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) het aanvanklik geweier om nuwe aansoeke te oorweeg vir mense wat hulle in dié penarie bevind. Die SAPD se weiering om dié aansoeke te aanvaar, was geskoei op ’n skrywe van die Kommissaris van die SAPD van 3 Februarie 2016. Dié brief het aangedui dat sulke aansoeke nie deur die SAPD aanvaar moet word nie, maar dat persone daarop gewys moet word dat hulle hul vuurwapens by die naaste polisiekantoor moet inhandig.

“Die uitspraak skep geleentheid vir persone wie se vuurwapenlisensies verval het om van voor af vir die lisensies aansoek te doen sonder om op ’n verdere amnestieperiode te wag,” sê Marnus Kamfer, AfriForum se regs-en-risikobestuurder vir Gemeenskapsveiligheid.

AfriForum het gereeld met groot sukses voldoende druk op die Minister van Polisie geplaas om verdere amnestietydperke in te stel en te oorweeg sodat vuurwapeneienaars van lisensies wat verval het die geleentheid het om weer wettig in besit van hul vuurwapens te wees.

“Dié uitspraak skep sekerheid by ’n groot aantal Suid-Afrikaners wat per abuis nie hul lisensies betyds hernu het nie en vir watter rede ook al nie van die amnestietydperke gebruik gemaak het nie. Hulle het dus geen ander uitkoms gehad om hul vuurwapens wettig te besit nie,” sluit Kamfer af.

Source: https://afriforum.co.za/afriforum-verwelkom-uitspraak-oor-vuurwapenlisensies-wat-verval-het/Jan‘s Advertisement
What Jews say: Why ALL Whites must DIE! The INTENSE Jewish HATRED of the White Race
Here are various quotes from Jews showing their intense hatred of Whites everywhere. Take special note of Jewish academics like Susan Sontag and Professor Ignatiev and what they say about our race. There are lots of quotes from many famous Jews about the need to destroy the European people.

%d bloggers like this:
Skip to toolbar